Aitame metsal elada

Metsa hooldamine

Väikemetsade hooldus, raie ja istutamine

Pakume väikemetsa omanikele keskkonnasõbralikku metsa hooldamise teenust

Ükski klient pole liiga väike, ükski klient pole liiga suur

Uuendusraie

 • Lageraie
 • Turberaie
  • Aegjärgne raie
  • Häilraie
  • Veerraie

Hooldusraie

 • Valgustusraie
 • Sanitaarraie
 • Harvendusraie
 • Valikraie

Parkide hooldus

 • Võsaraie
 • Ohtlike puude langetamine
AMFR5835
Parimad lahendused ja professionaalne teostus!

Miks valida meid?

Arvestame iga objekti eripäradega ning leiame sobivaimad lahendused

Kiirus

Teostame töid kokkulepitud ajal.

Kogemused

Meie töötajad omavad pikaaegset erialast kompetentsi.

Puhtus

Objekt jääb peale tööde teostamist alati puhtaks.

Vastutustundlikkus

Suhtume oma töösse tõsiselt: Mida lubame - seda teeme.

Parimad lahendused - professionaalne teostus!

Võtke meiega ühendust ja leiame just Teie jaoks parimad lahendused